JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
แบบประกันชีวิต
แบบประกันบำนาญ
แบบประกันสะสมทรัพย์ (คลิกเบี้ยประกัน
เพื่อดูผลตอบแทน)
แบบประกันผู้สูงวัย
แบบประกันชดเชยรายได้
แบบประกันมะเร็ง
ประกันรถยนต์
   LINE ID:
ThaiLifeProduct  
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2014-09-23
จำนวนสมาชิก : 9 คน
ปรับปรุงเมื่อ : 2020-08-05
จำนวนครั้งที่ชม : 1,399,531 ครั้ง
Online : 13 คน
  
  
  

ประกันสำหรับผู้ประกอบการ Thailifeproduct

ประกัน KEY MAN  ..บริหารภาษีนิติบุคคล

"เปลี่ยนภาษีให้เป็นรายได้ เปลี่ยนรายจ่ายให้เป็นเงินออม"

"ปัจจุบันนี้ผู้บริหารไม่ซื้อประกันชีวิตด้วยเงินของตนเองกันแล้ว แต่ใช้เงินของบริษัทมาซื้อประกันชีวิตแทน 
และที่สำคัญบริษัทยังสามารถนำค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ออกให้ทั้งหมด มาลงเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้เต็มจำนวนอีกด้วย"
 
ประกันคุ้มครองบุคคลสำคัญ (KEY MAN PROTECTION)
ตัวอย่างบริษัททำประกัน Key Man 500,000 บาท

                                                                      
           งบการเงิน               บริษัทไม่ได้ทำประกัน        บริษัททำประกัน
          KEYMAN
  รายได้รวม 10,000,000 10,000,000
  รายจ่ายรวม  (8,000,000)  (8,000,000)
  เบี้ยประกัน KEY MAN - 500,000
  กำไรก่อนหักภาษี   2,000,000  1,500,000
  ภาษี     400,000     300,000
(อัตราภาษีนิติบุคคล= 20% ของกำไรก่อนหักภาษี)
                                                                          ประหยัดภาษี    100,000   บาท


                                                                      
       
ภาษีที่ต้องจ่ายไม่มีเงินตอบแทนคืนมา  เมื่อบริษัทมีผลจากการประกอบการมาก จึงต้องเสียภาษีนิติบุคคลจำนวนมาก   ดังนั้นผู้ประกอบการส่วนมาก จึงต้องบริหารเงินกำไร ที่ต้องเสียภาษีนิติบุคคลทิ้งไปนั้น ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
      
       
ถ้าหากมีวิธีบริหารรายจ่าย ให้กิจการได้ 100% ก่อนคำนวณกำไรสุทธิเพื่อให้เป็นเงินออม คิดว่า...น่าสนใจไหมครับ?

         โดยบริหารรายจ่ายผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิต เช่น

              เกษมทวี 14/7
           ทรัพย์บำนาญ(1) 

  ผลประโยชน์   KEYMAN
        
         
    นำเบี้ยประกันของกรรมการทุกท่าน (KEY MAN) มาจดเป็นค่าใช้จ่าย ทำให้ภาษีของบริษัทลดลง ~ 100,000 บาท                                                                                                  
    กรรมการทุกท่านจะได้รับผลประโยชน์จากการทำประกันชีวิตด้วยเบี้ยประกันรวม   ~ 500,000 บาท
 
 
 
หลักการปฏิบัติการทำประกัน KEY MAN  
 
1. ต้องให้กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการทุกๆคน เพื่อเป็นการทั่วไป และต้องมีเบี้ยประกันชีวิตที่เหมาะสมและสมควร
2. ต้องมีการบันทึกวาระการประชุมต่างๆอย่างละเอียด มีมติที่ประชุมของบริษัทฯ และต้องมีการเขียนระเบียบการของบริษัทฯ อย่างชัดเจน
3. ต้องมีการบันทึกหลัการทางบัญชีอย่างถูกต้อง และการเก็บเอกสารอย่างครบถ้วน    


บริการของ Thai Life Product  
 
1. จัดทำเอกสารทั้งหมดอาทิเช่น รายงานการประชุม,  บันทึกข้อตกลงแบนสัญญาจ้าง, สัญญาโอนประโยชน์     เด็ดขาด เพื่อรองรับการ  ทำประกันชีวิตให้กับกรรมการ     
2. นำใบเสร็จที่บริษัทฯรับรองการจ่ายเบี้ยให้กับกรรมการทุกท่าน นำมามอบให้จนเสร็จสมบูรณ์    
3. ดูแลผลประโยชน์ด้านความคุ้มครองและตอบข้อสงสัยให้กับบริษัท และกรรมการทุกท่านให้เข้าใจ ถึง           ประโยชน์ในการทำแบบประกันบุคคลสำคัญในองค์การ    
4. เชิญผู้ประกอบและฝ่ายบัญชีของบริษัท เข้าร่วมสัมนาอบรมโครงการKey Man เพื่อจัดทำบัญชีอย่างถูก       ต้อง  
 


 
 
อธิบาย
แบบประกัน KEY MAN
จัดทำเอกสาร ส่งมอบกรมธรรม์ บริการ & คำปรึกษา
แบบประกัน KEY MAN


 

ตัวอย่างข้อหารือ และข้อวินิจฉัยจากสรรพากร

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทจ่ายเบี้ยประกันชีวิตแทนกรรมการ                                     กค 0706/4227     

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (3) (13) แห่งประมวลรัษฎากร            กค 0702/5238  

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต                          
  กค 0706/5334

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทจ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้กรรมการ                                                   
กค 0702/9358   
  
เลขที่หนังสือ : กค 0811/408
วันที่ : 21 มกราคม 2543
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทจ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้กรรมการผู้จัดการ
ข้อกฏหมาย : มาตรา 42 (13), มาตรา 65 ตรี (3), (6), (13)
ข้อหารือ : บริษัทฯ จ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้กรรมการผู้จัดการ ตามมติที่ประชุมของบริษัทฯ เพื่อเป็นสวัสดิการและการตอบแทนคุณความดีที่บริหารธุรกิจ จนประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา จึงหารือว่า
 1. เบี้ยประกันชีวิตที่ออกให้กรรมการผู้จัดการตามมติที่ประชุมนี้ หักเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯได้หรือไม่มีข้อจำกัดอย่างไร
 2. เบี้ยประกันชีวิตนี้จะถือเป็นรายได้พึงประเมินนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของกรรมการผู้จัดการหรือไม่ มีข้อจำกัดอย่างไร
 3. กรณีที่บริษัทฯ จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งหมดแทนกรรมการผู้จัดการตามมติ ที่ประชุมและเจตนารมณ์ของบริษัทฯ จะต้องดำเนินการอย่างไร
 4. เงินสินไหมทดแทนกรณีการสูญเสียชีวิตของกรรมการผู้จัดการ ที่บริษัทฯ ยกให้แก่ครอบครัวหรือทายาท มีภาระภาษีใดมาเกี่ยวข้องบ้าง
 5. บริษัทฯ จะบันทึกบัญชีอย่างไร กรณีต่อไปนี้
  (1) บริษัทฯ จ่ายเบี้ยประกันชีวิตแทนกรรมการผู้จัดการให้บริษัทประกันฯ
  (2) บริษัทฯ รับเงินค่าสินไหมทดแทนกรณีการสูญเสียชีวิตจากบริษัทประกัน
  (3) บริษัทฯ ยกผลประโยชน์จากเงินสินไหมทดแทนให้แก่ครอบครัวหรือทายาทของกรรมการผู้จัดการ กรณีเสียชีวิต
แนววินิจฉัย
1. เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่บริษัทฯ จ่ายให้กรรมการผู้จัดการตามมติที่ประชุมของบริษัทฯ หากเป็นกรณีที่บริษัทฯ ต้องจ่ายให้กับกรรมการทุกคนเป็น การทั่วไปตามระเบียบของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯมีสิทธินำเบี้ยประกันชีวิตที่ออกให้นั้นมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษี เงินได้นิติบุคคลได้ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (3) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร และเพื่อความสะดวกในการแสดงหลักฐานให้บริษัท ประกันภัยหมายเหตุ ไว้ในใบเสร็จรับเงินให้มีข้อความว่าเบี้ยประกันชีวิตที่รับนี้ จ่ายโดยบริษัท…
2. เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตและเงินค่าภาษีอากรที่บริษัทฯ ออกให้ เข้าลักษณะเป็นประโยชน์เพิ่มที่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ได้รับ ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งพนักงานจะต้องนำไปรวมคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 48 (1)แห่งประมวลรัษฎากร
3. เงินค่าภาษีอากรที่บริษัทฯ ออกให้ ถือเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการ บริษัทฯ สามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณ กำไรสุทธิเพื่อเสีย ภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (6) แห่งประมวลรัษฎากร
4. ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดหรือเงินได้จากการประกันภัย เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้ รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 42 (13) แห่งประมวลรัษฎากร
5. การบันทึกบัญชีของบริษัทฯ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป


       ตารางการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย


แสดงกระทู้ล่าสุด (คำถามที่พบบ่อย)
หมวด :
ตั้งกระทู้ใหม่
หัวข้อ ตอบกลับ ดู
 

คุณรู้หรือไม่ ทำไมอ่านหนังสือแล้วจึงง่วงนอน

โดย cag เมื่อ » 2020-07-04 15:28:41
0 32
 

เกิดอะไรขึ้น เมื่อเรากินมากเกินไป ?

โดย TRIM เมื่อ » 2020-05-30 15:48:56
0 55
 

สอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ สพ.โกล์

โดย ชาลิสา เมื่อ » 2018-09-21 10:48:03
1 873
 

รบกวนแนะนำกรมธรรม์หลักสำหรับทำประกันสุขภาพ

โดย นฤมล เมื่อ » 2018-07-23 16:22:41
1 832
 

เงื่อนไขการรับ โปรโมชั่นพิเศษสุดๆ THAILIFEPRODUCT

โดย Thailifeproduct เมื่อ » 2018-07-10 15:01:07
0 671
 

ยินดีต้องรับสมาชิกทุกท่านเข้าสู่ thailifeproduct

โดย kawinha เมื่อ » 2018-06-08 16:47:28
0 719
 

โรงงานบะหมี่กอบชัย WWW.KOBCHAINOODLE.COM

โดย kobchainoodle เมื่อ » 2018-05-24 18:24:49
0 1103
 

ทรัพย์บำนาญ(1)55 กับ 60

โดย tommy เมื่อ » 2018-03-30 10:56:31
1 793
 

สอบถามประกันสุขภาพ เด็กอายุ 5 ปี

โดย ลลิตา เมื่อ » 2018-03-17 12:18:18
1 851
 

แบบประกัน 14/7

โดย แชมป์ เมื่อ » 2018-03-08 09:16:34
1 1001
 
สนใจทำประกันชีวิต
ชื่อ-นามสกุล
*
ที่อยู่
*
อายุ
*
แบบประกันชีวิตที่ท่านสนใจ
*
จำนวนทุนประกันชีวิตที่ท่านสนใจ
สัญญาเพิ่มเติม : ค่าชดเชยนอนโรงพยาบาล
*
สัญญาเพิ่มเติม : ค่าชดเชยกรณีประสบอุบัติเหตุ
*
เบอร์โทรติดต่อ
*
อีเมลล์
*
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ต้องการ
*
Security Code

กรุณาเข้า สู่ระบบ ก่อนทำการเขียนข้อความ